Wilgotne sprężone powietrze stanowi ogromne ryzyko nie tylko poprzez powstawanie korozji w narzędziach pneumatycznych ale przede wszystkim prowadzi do zanieczyszczenia spowodowanego przez wilgoć i pogorszenie jakości w całym procesie produkcyjnym. W skrajnych przepadkach może pododawać zamarzanie rurociągów w dużych zakładach przemysłowych (i co za tym idzie spadek wydajności zakładu) lub uszkodzenie (niezdatność do użytku) całych partii produkcyjnych – np. w farmacji lub w przemyśle spożywczym.

Mamy w ofercie osuszacze przemysłowe niemieckiego producenta firmy BEKO-Technologies DRYPOINT i EVERDRY, które dzięki podwyższonemu bezpieczeństwu pracy (niezawodności) znacznie wykraczają jakością poza rynkowe standardy.

Odpowiedni dobór osuszacza ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej i jakości sprężonego powietrza. Kryteria doboru osuszacza to: stopień osuszenia, wydajność, oraz jakość powietrza (klasa).

Rozróżniamy trzy metody osuszania sprężonego powietrza:

  • osuszacze ziębnicze (osuszacze chłodnicze) – DRYPOINT RA
  • osuszacze adsorpcyjne – DRYPOINT AS, HL i EVERDRY
  • osuszacze membranowe
Osuszacze ziębnicze, membranowe, adsorpcyjne
Osuszacze ziębnicze, membranowe, adsorpcyjne
BEKO Splash_HD720
BEKO Splash_HD720
previous arrow
next arrow

 

Wykres wydajności poszczególnych typów osuszaczy:Wykres wydajności osuszaczy adsorpcyjnych

Pomagamy naszym klientom dobrać osuszacz sprężonego powietrza właściwie – do wymagań procesowych i pod kontem warunków panujących w danym zakładzie.

 

 

Ciśnienie pracy

od 4 do 350 bar

Temperatura otoczenia

od +2 do +50 oC

Temperatura powietrza wlotowego

od +5 do +100 oC

Ciśnieniowy punkt rosy

od -70 do +7

Wydajność

od 20 m3/h wzwyż w zależności od typu i modelu

Standardowe wyposażenie

BEKOMAT (automatyczny dren kondensatu)

  • osuszacz ziębniczy – Drypoint RA – najbardziej ekonomiczna metoda osuszania (pozwala na uzyskanie ciśnieniowego punktu rosy +3oC
  • osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno i na gorąco – Drypoint AC i EVERDRY (pozwala na uzyskanie ciśnieniowego punktu rosy -70oC) – dla najbardziej wymagających procesów
  • osuszacz membranowy – Drypoint M – najbardziej kompaktowe rozwiązanie, nadaje się do nieciągłego stosowania w punkcie odbioru lub do uzdatniania części strumienia sprężonego powietrza (punkt rosy może być regulowany w określonym zakresie.