PRODUKTY W KATEGORII

Obudowy filtrów workowych są powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Na worku filtracyjnym zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne, dzięki czemu oczyszczony strumień procesowy może zostać użyty do dalszych etapów produkcji. Jednak w wielu zakładach przemysłowych do strumienia procesowego, oprócz zwyczajowych zanieczyszczeń, dostają się także zanieczyszczenia metaliczne, np. opiłki metali z hali produkcyjnej. Odpowiedzią na ten problem jest filtr workowy z wkładem magnetycznym.

Dzięki zastosowaniu zarówno worka filtracyjnego, jak i lancy magnetycznej, ze strumienia procesowego wyłapywane są różne rodzaje zanieczyszczeń, co w efekcie zapewnia kompleksowe oczyszczenie medium. Wymiana zabrudzonych wkładów filtracyjnych i lancy magnetycznej jest prosta i szybka, przez co obudowa filtra workowego z wkładem magnetycznym zapewnia ekonomiczną i skuteczną filtrację.

Obudowy filtrów workowych z wkładem magnetycznym
Obudowy filtrów workowych z wkładem magnetycznym
Dostępne materiały obudowy:
 • AISI 304,
 • AISI 316,
 • polipropylen
Wykończenie powierzchni:
 • szkiełkowana
 • polerowana
 • elektropolerowana
Dostępne rodzaje przyłączy:
 • kołnierz płaski
 • kołnierz luźny
 • śrubunek mleczarski
 • Tri-clamp
 • “rura pod spaw”
Dostępne normy przyłączy:

DIN; ISO; SMS

Dokładność filtracji:

Od 0,5um

Siła magnetyczna:

8 000 GS – 12 000 GS

Oznaczenie kodowe filtrów workowych z wkładem magnetycznym

Filtry workowe z wkładem magnetycznym znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie odpowiedniej ochrony przed korozją elektrochemiczną spowodowaną obecnością zanieczyszczeń metalicznych. Może być wykorzystany jako filtr zabezpieczający, pozwalający na zwiększenie wydajności produkcyjnej zakładu oraz obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji urządzeń na linii technologicznej. Tego typu filtrów można użyć w przemyśle spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, itp.