PRODUKTY W KATEGORII

Zarówno filtr koszowy i filtr kątowy typu Streiner znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych jako zabezpieczenie dalszych etapów procesu przed niepożądanymi zanieczyszczeniami. Używane są do filtracji frakcji stałych ze strumienia cieczy oraz gazów. Często filtry tego typu są instalowane w rurociągach w celu ochrony pomp, aparatury kontrolno – pomiarowej, zaworów i regulatorów. Filtry koszowe i kątowe mogę być wyposażone w dokładną, stalową siatkę filtracyjną, dzięki czemu są w stanie zatrzymywać mechanicznie cząstki ciał stałych (np. piasku, żwiru, cząstek pochodzących z korozji rur).

Zastosowanie płaszcza grzewczego w tego typu filtrach pozwala na filtrację cieczy, dla której lepkość rośnie wraz ze spadkiem temperatury. W przypadku filtracji produktów tłuszczowych, niejednokrotnie do prawidłowego transportu surowca, konieczne jest utrzymywanie podwyższonej temperatury. Zarówno filtry kątowe, jak i filtry koszowe z płaszczami grzewczymi, wychodzą naprzeciw tym wymaganiom. Umożliwiają one prowadzenie procesu filtracji bez utraty ciepła medium.

Filtr koszowy i kątowy
Filtr koszowy i kątowy
Dostępne materiały konstrukcyjne:
 • AISI 304,
 • AISI 316
Wykończenie powierzchni:
 • szkiełkowana
 • polerowana
 • elektropolerowana
Dostępne rodzaje przyłączy:
 • kołnierz płaski
 • kołnierz luźny
 • śrubunek mleczarski
 • Tri-clamp
 • “rura pod spaw”
Dostępne normy przyłączy:

DIN; ISO; SMS

Zasilanie płaszcza grzewczego:
 • elektryczne
 • gorąca ciecz
 • para wodna
 • brak

Filtry koszowe i kątowe znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych do filtracji zgrubnej, czyli jako zabezpieczenie dalszych etapów procesu, pomp lub aparatury kontrolno-pomiarowej przed zanieczyszczeniami. Zastosowanie płaszcza grzewczego pozwala na filtrację bardzo lepkich cieczy.