PRODUKTY W KATEGORII

Zawory oddechowe służą do ochrony zbiorników procesowych przed zniszczeniem spowodowanym przekroczeniem dopuszczalnego podciśnienia lub nadciśnienia. Higieniczne zawory oddechowe do zbiorników produkowane przez firmę Pro-mill s.c. mogą być instalowane na szczycie zbiorników w komplecie z filtrami oddechowymi. Zastosowanie filtra oddechowego klasy sterylizującej (filtr mikrobiologiczny), pozwala odseparować cenną zawartość tanku od warunków otoczenia, zachowując jednocześnie możliwość wyrównywania ciśnień podczas zapełniania i opróżniania zbiornika. Tego typu zawory pełnią w takim układzie rolę zabezpieczenia. Zawór oddechowy naszej produkcji jest precyzyjnie kalibrowany na zadaną wartość podciśnienia i nadciśnienia po przekroczeniu, którego zawór się otwiera ratując zbiornik przed uszkodzeniem.

Zawory oddechowe
Zawory oddechowe
Dostępne materiały konstrukcyjne:
  • AISI 304,
  • AISI 316,
  • Polietylen,
Wykończenie powierzchni:
  • szkiełkowana
  • polerowana
  • elektropolerowana
Dostępne rodzaje przyłączy:
  • kołnierz płaski
  • śrubunek mleczarski
  • Tri-clamp
Dostępne normy przyłączy:

DIN; ISO; SMS

Zawory oddechowe służą do ochrony zbiorników procesowych przed zniszczeniem spowodowanym przekroczeniem dopuszczalnego podciśnienia lub nadciśnienia. Najczęściej są instalowane na zbiornikach w zestawie z filtrami oddechowymi. W ten sposób zapewniona jest kompleksowa ochrona zbiorników przed przekroczeniem pod- lub nadciśnienia oraz zanieczyszczeniem ich zawartości.