AKTUALNOŚCI

11

czerwiec 2019

Zawory oddechowe są urządzeniami chroniącymi zbiorniki bezciśnieniowe przed ich rozerwaniem spowodowanym przekroczeniem dopuszczalnego nadciśnienia lub podciśnienia. Instaluje się je na króćcach oddechowych na szczytach zbiorników oraz na króćcach buforowych.

Rozróżnia się dwa typy zaworów oddechowych:

  1. Zawory nadciśnieniowe – odprowadzają na zewnątrz zbiornika nadmiar gazu, co zapobiega powstaniu eksplozji;
  2. Zawody podciśnieniowe – uzupełniają niedobór gazu wewnątrz zbiornika, uniemożliwiając powstanie implozji;

Mogą być wykonane jako zawory dwustronnego lub jednostronnego działania.

Filtry oddechowe służą do ochrony zawartości zbiorników. W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologicznym największą rolę odgrywa filtr oddechowy klasy sterylizującej, który stanowi nie tylko barierę mechaniczną, ale także chroni zawartość zbiornika przed skażeniem mikrobiologicznym. Filtr taki należy okresowo sterylizować.

Zawory oddechowe najczęściej instalowane są w zestawie z filtrami oddechowymi. Taki komplet urządzeń zapewnia hermetyzację zbiornika, utrzymuje w nim odpowiednie ciśnienie oraz jest zabezpieczeniem zbiornika przed dostawaniem się do niego różnego rodzaju nieczystości bądź bakterii. Filtry oddechowe chronią też przed emisją oparów z wnętrza zbiornika. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy w zbiorniku znajdują się produkty toksyczne dla otoczenia lub po prostu uciążliwe, o nieprzyjemnej woni.