AKTUALNOŚCI

27

październik 2016

W praktycznie każdym procesie technologicznym jeden z etapów stanowi filtracja. Często wydajność tego etapu znacząco wpływa na wydajność całych linii produkcyjnych. Dlatego też w nowoczesnych zakładach najlepiej widziane są bezobsługowe, automatyczne urządzenia pracujące w trybie ciągłym.

Do tej pory, bardzo popularnym rozwiązaniem filtracyjnym były filtry workowe. Składają się one ze stalowej obudowy i wymiennych wkładów w postaci worków filtracyjnych.  Urządzenia te mają liczne zalety: niewielkie koszty inwestycyjne, łatwa wymiana worków filtracyjnych, duża przepustowość.

Jednakże ich znaczącą wadą jest konieczność okresowego przerywania procesu w celu wymiany bądź wyczyszczenia wkładu filtracyjnego, co znacznie obniża wydajność całego procesu. Dodatkowo, filtry workowe wymagają manualnej obsługi (co jest bardzo niekorzystne w przypadku filtrowania substancji niebezpiecznych, toksycznych, łatwopalnych, itd.), a także generują koszty eksploatacyjne związane z koniecznością wymiany worków filtracyjnych.

Dlatego też kilka lat temu na rynku pojawiła się świetna alternatywa, będącą w stanie sprostać wyzwaniom, stojącym przed nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi. Mowa tu o aparacie takim jak filtr samoczyszczący. Jest to bezobsługowe, automatyczne urządzenie filtracyjne, pracujące w trybie ciągłym, a zatem charakteryzujące się usuwaniem osadu bez potrzeby przerywania procesu filtracji.

Jak to działa?

Przegrodę filtracyjną w filtrach samoczyszczących stanowią cylindryczne sita szczelinowe, składające się z poprzeczek ustawionych równolegle do osi urządzenia, wzmocnionych pierścieniami ustawionymi w poprzek. Poprzeczki mają przekrój trójkąta, ustawionego rogiem na zewnątrz sita, co ułatwia zeskrobywanie osadu i zmniejsza opory właściwe przegrody.

Procedura czyszczenia rozpoczyna się w momencie osiągnięcia zaprogramowanej wartości spadku ciśnienia na przegrodzie filtracyjnej. Rozpoczyna ją ruch skrobaka w dół, w trakcie którego zgarnia on nagromadzony na sicie osad i kieruje go do zaworu spustowego, a następnie wraca do początkowego, górnego położenia. Zawór spustowy otwiera się co zaprogramowaną liczbę cykli.

Ogrom zalet

Filtry samoczyszczące mogą przynieść naprawdę wiele korzyści:

  • Brak konieczności przerywania procesu

Stosując filtr samoczyszczący zamiast filtra workowego, nie trzeba przerywać procesu filtracji w celu oczyszczenia lub wymiany wkładu filtracyjnego. W filtrze samoczyszczącym procedura czyszczenia jest w pełni automatyczna i odbywa się podczas procesu filtracji, a sito szczelinowe nie stanowi wymiennego wkładu, za to ma bardzo długą żywotność.

  • Zwiększenie wydajności

Wyeliminowanie konieczności przestojów i prowadzenie procesu w trybie ciągłym znacznie zwiększa wydajność procesu filtracji, co korzystnie wpływa na wydajność całej linii technologicznej, a nawet całego zakładu.

  • Skrócenie czasu prowadzenia procesu

– Pamiętam sytuację zakładu, gdzie filtrowana jest dyspersja styrenowo-akrylowa –  mówi Adam Tymoszewski, właściciel firmy Pro-mill. – Proces prowadzony był w instalacji złożonej z trzech połączonych szeregowo filtrów workowych: kolejno 1000, 500 i 100 mikronów. Jednorazowo filtrowana była jedna tona zawiesiny. Czas prowadzenia procesu filtracji trwał 3 zmiany po 24 godziny. Po zastosowaniu filtra samoczyszczącego czas filtracji takiej samej porcji  zawiesiny został skrócony do 3 godzin.

Jak widać, różnica jest ogromna!

  • Bezobsługowość

Filtry samoczyszczące są w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu ingerencja pracowników zakładu ograniczona jest do absolutnego minimum. Obniża to koszty eksploatacyjne, a przy tym zwiększa bezpieczeństwo obsługi, która nie musi mieć kontaktu z filtrowanym medium.

– Dobrym przykładem jest zastosowanie filtrów samoczyszczących w zakładzie utylizującym materace piankowe, zlokalizowanym w okolicach Poznania – zauważa Adam Tymoszewski. – Zamontowane są tam dwa filtry samoczyszczące pracujące szeregowo o dokładności filtracji 600 oraz 250 mikronów. Filtracji poddawana jest zawiesina alkoholi polihydrooksylowych (tzw. „poliole”). Cała instalacja obsługiwana jest zaledwie przez 2 osoby, sterujące całym procesem technologicznym z centralnej sterowni.

  • Stały monitoring pracy filtra

Parametry, takie jak np. spadek ciśnienia na przegrodzie filtracyjnej, są cały czas monitorowanie, dzięki czemu można natychmiast wykryć wszelkie awarie i odpowiednio wcześnie zainterweniować, zanim wydarzy się coś naprawdę poważnego.

Przetestuj swoją instalację z filtrami Pro-mill!

W większości zastosowań filtry samoczyszczące z powodzeniem są w stanie zastąpić filtry workowe, a przy tym polepszyć działanie danej linii technologicznej i jej moce przerobowe. Filtry te powinny stanowić nieodłączny element każdego nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Jeśli chcesz się przekonać, jak dobrze sprawdzą się na Twojej instalacji, możemy wysłać filtry samoczyszczące Pro-mill na testy do Twojej firmy! Wystarczy wysłać maila na adres: pro-mill@pro-mill.pl. Zapraszamy do współpracy!