AKTUALNOŚCI

04

styczeń 2017

Filtry magnetyczne są doskonałym sposobem na usunięcie zanieczyszczeń metalicznych z przepływającego medium. Wpływają zatem na jakość wytwarzanego produktu, ale również na stan całej linii produkcyjnej.

Filtry magnetyczne składają się ze stalowej obudowy oraz lancy magnetycznej, zbudowanej z bardzo silnych magnesów neodymowych, zdolnych do wyłapania nawet najmniejszych cząstek metalicznych. Stosuje się je jako filtry zabezpieczające, głównie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, czyli wszędzie tam, gdzie produkt musi spełniać najwyższe wymogi czystości.

Filtry magnetyczne posiadają kilka istotnych zalet:

1) Filtr magnetyczny usuwa z przepływającego medium wszelkie zanieczyszczenia metaliczne z bardzo dużą skutecznością, co jest szczególnie ważne w branżach, gdzie niedopuszczalne jest jakiekolwiek skażenie produktu, a szczególnie zanieczyszczenie cząstkami metalicznymi, które mogłyby być bardzo szkodliwe dla konsumentów.

2) Stosowanie filtrów magnetycznych pozytywnie wpływa na ochronę antykorozyjną i przedłużenie żywotności instalacji, ponieważ zanieczyszczenia metaliczne stanowią centra aktywne korozji elektrochemicznej, czego skutkiem jest generowanie kolejnych porcji cząstek metalicznych do obiegu, co przyspiesza korozję elementów instalacji.

3) Filtry magnetyczne skutecznie chronią pompy, zawory, regulatory i aparaturę kontrolno-pomiarową przed uszkodzeniem spowodowanym występowaniem w przepływającym medium cząstek metalicznych, pochodzących z produktów korozji żelaza, stalowych elementów układu, itd.

4) Filtry magnetyczne są bardzo proste w eksploatacji – wystarczy raz na jakiś czas ręcznie oczyścić lancę magnetyczną z nagromadzonych zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać, że trzeba zachować szczególną ostrożność podczas pracy z tak silnymi magnesami, a osoby z rozrusznikiem serca nie powinny mieć z nimi kontaktu.

Stosowanie filtrów magnetycznych jest koniecznością w przypadku wymagających gałęzi przemysłu. Jednak poza ochroną produktu, mają one inny istotny atut, jakim jest ochrona całej instalacji przed korozją i jej skutkami, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Dlatego stosowanie tego rodzaju urządzeń zawsze się opłaca.