AKTUALNOŚCI

21

październik 2016

W większości procesów  przemysłowych na pewnym etapie konieczna jest separacja zanieczyszczeń lub zawracanie części generowanych cząstek do obiegu. W zależności od rodzaju procesu, jego warunków oraz wymaganej dokładności separacji dobiera się właściwą metodę dla danej sytuacji. Można wyróżnić kilka podstawowych urządzeń, używanych do separacji cząstek stałych ze strumienia gazu.

Odpylacz odśrodkowy (cyklon)

Jednym z podstawowych odpylaczy suchych jest cyklon. Odpylanie zachodzi w nim pod wpływem siły odśrodkowej, działającej na cząstki zawieszone w strumieniu gazu, który wprawiany jest w ruch wirowy. Odrzucane na zewnątrz cząstki zderzają się ze ściankami cyklonu, przez co tracą energię i następnie opadają pod wpływem grawitacji. Strumień oczyszczonego gazu zaś wypływa przez centralnie umieszczony kanał u góry cyklonu.

Cyklony są w stanie z dużą skutecznością usuwać cząstki o wymiarach od kilku μm. Ich prosta budowa i brak części ruchomych czynią je urządzeniami praktycznie bezawaryjnymi, a co za tym idzie generowane koszty eksploatacyjne są minimalne. Ogromną zaletą cyklonów jest możliwość pracy w warunkach bardzo wysokiej temperatury i ciśnienia. Cyklony dobrze sobie radzą z dużymi strumieniami gazu, jednak nie są odporne na zmienność tego strumienia, ponieważ są projektowane na daną wartość strumienia wlotowego. Im większa rozbieżność między strumieniem rzeczywistym a nominalnym, tym gorsza skuteczność aparatu.

Cyklonów można używać zarówno do usuwania zanieczyszczeń, jak również do wydzielania cząstek stałych będących produkowanym surowcem (np. w suszarkach rozpyłowych). Odpowiednio dobierając średnicę cyklonu oraz prędkość wlotową możemy wydzielić frakcję cząstek o pożądanej średnicy.

Maksymalną skuteczność odpylania dużych strumieni gazów z bardzo małych cząstek można uzyskać poprzez równoległe łączenie cyklonów w tzw. multicyklony, ponieważ skuteczność odpylania jest większa dla małych średnic cyklonów i dla dużych prędkości wlotowych.

Klasyfikator inercyjny

Kolejnym urządzeniem, na które warto zwrócić uwagę w kontekście odpylania gazów jest klasyfikator inercyjny. Umożliwia on oddzielenie frakcji cząstek o danej wielkości. Może być on stosowany w układach mielących w trybie zamkniętym w celu oddzielenia frakcji właściwej od frakcji grubej (nadziarna), która z powrotem wraca do procesu mielenia.

Klasyfikator inercyjny wykorzystuje mechanizm zderzeniowo-inercyjny. Pracuje na niewielkim podciśnieniu, dzięki któremu zapylony gaz jest zasysany do rury, nad wylotem której znajduje się stalowy stożek, z którym zderzają się zawieszone w gazie cząstki. Najcięższe z nich (o największych rozmiarach) po zderzeniu opadają na dno, lżejsze zaś są dalej porywane ze strumieniem gazu. Zmieniając wysokość, na jakiej znajduje się stożek lub wymieniając stożek na inny (o innej geometrii), jesteśmy w stanie regulować wielkość cząstek, które zawracamy do obiegu. Następnie gaz pozbawiony już frakcji  największych cząstek trafia do cyklonu, w którym wydzielany jest właściwy produkt, a powietrze jest już całkowicie oczyszczone.

Klasyfikator inercyjny firmy Pro-mill, w odróżnieniu od większości klasyfikatorów dostępnych na rynku, charakteryzuje się bardzo prostą budową i brakiem części ruchomych, co gwarantuje bezawaryjną i tanią eksploatację. Jest przy tym zdolny do efektywnej pracy w warunkach wysokiej temperatury.

Filtr patronowy

Ostatnim już urządzeniem, które z powodzeniem stosuje się do odpylania gazów jest filtr patronowy. Jest on powszechnie stosowany wszędzie tam, gdzie występują lekkie pyły suche, a więc w miejscach, gdzie dokonuje się np. spawania, szlifowania, polerowania, obróbki tworzyw sztucznych, piaskowania, itd. Filtry patronowe zapewniają skuteczne odpylenie (nawet z cząstek stałych o rozmiarach ok. 1 μm) bardzo zanieczyszczonych strumieni gazu. Ich niewątpliwą zaletą jest niewrażliwość na zmienne warunki procesowe, w tym zmiany strumienia gazu wlotowego, co odróżnia je od cyklonów, których skuteczność spada w przypadku wystąpienia innego strumienia niż nominalny.

Filtr patronowy zbudowany jest ze stalowej obudowy oraz wkładu patronowego. Wkład patronowy jest plisowany, co daje duże rozwinięcie powierzchni filtracji, a dzięki temu stosunkowo małe gabaryty filtra. Filtracja zachodzi od zewnątrz do wewnątrz wkładu patronowego, a zatem cząstki stałe pozostają po zewnętrznej stronie wkładu. Umożliwia to okresowe czyszczenie filtra za pomocą przepływu wstecznego powietrza, podczas którego zanieczyszczenia odrywane są od powierzchni wkładu i są odprowadzane dolnym króćcem.

Zapraszamy do odwiedzenia odpowiednich zakładek produktowych: Odpylacz odśrodkowy, Klasyfikator inercyjny, Filtr patronowy.