AKTUALNOŚCI

02

marzec 2018

Filtracja brzeczki jest jednym z etapów przy produkcji piwa bądź innych procesów biotechnologicznych wytwarzających różnego rodzaje drożdże. Proces ten ma na celu odseparowanie komórek drożdży i innych cząstek od cieczy, aby filtrat był klarowny.

Proces można przedstawić na prostym schemacie blokowym. Zaczyna się od pracy bioreaktora, w którym przeprowadzany jest główny proces produkcyjny. W zależności od rodzaju drożdży proces prowadzi się w różnych warunkach ciśnienia, temperatury czy pH. Kolejnym etapem jest filtracja. Proces ten może składać się z kilku etapów w zależności od tego, jaki stopień oczyszczenia jest wymagany. Do filtracji wstępnej używany jest najczęściej filtr workowy, którego skuteczność uzależniona jest od gradacji użytego worka. W celu zwiększenia skuteczności filtracji wstępnej często używa się pomocy filtracyjnej, która tworzy placek filtracyjny na worku. Placek ten ma porowatą strukturę, w której zatrzymywane są cząstki stałe. Aby zwiększyć przepustowość instalacji używa się filtrów wieloworkowych to znaczy takich, które w jednej obudowie posiadają kilka wkładów filtracyjnych. W celu uzyskania dokładniejszego rozdzielenia substancji stałych od cieczy możliwe jest zastosowanie doczyszczania membranowego. Filtracja tego typu dzieli się na:

  • mikrofiltrację – pozwala na odseparowanie cząstek o rozmiarach 0,1-10 µm;
  • ultrafiltrację – pozwala na odseparowanie cząstek o rozmiarach 0,01-0,1 µm (100-10nm);
  • nanofiltrację – pozwala na odseparowanie cząstek o rozmiarach 0,001-0,01 µm (10-1 nm);
  • odwróconą osmozę.

Schemat instalacji filtracji brzeczki pofermentacyjnej

Wyprodukowaliśmy instalację do filtracji wstępnej, która działa wraz z pomocą filtracyjną – diatomitem. Początkowym etapem pracy tej części instalacji filtracji brzeczki jest przepływ roztworu diatomitu w obiegu zamkniętym. Ma to na celu utworzenie placka filtracyjnego. Dopiero po tym procesie rozpoczyna się filtrację właściwą brzeczki pofermentacyjnej. Filtr został wyposażony w panel pneumatyczny, który pozwala na sterowanie pompami oraz siłownikiem, za pomocą którego obsługiwany jest żuraw do wyciągania worków filtracyjnych z obudowy filtra.

Instalacja składa się z filtra wieloworkowego, co czyni ją przede wszystkim skuteczną oraz prostą w obsłudze. Została wyposażona w króćce przystosowane do procesu CIPowania, czyli mycia instalacji, oraz SIPowania, czyli sterylizowania instalacji.

 

Instalacja filtracji wstępnej