Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PRO-MILL S.C.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”) PRO-MILL S.C Adam Tymoszewski, Michał Konicki informują, iż:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: PRO-MILL S.C.  z siedzibą w Piastowie , ul.Warszawska 49/51 NIP: 521-367-72-26 tel. +48 578 359 351 e-mail: pro-mill@pro-mill.pl
  2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia ofert, realizacji zamówień, umów, dokumentacji księgowo-handlowej oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną i pocztową, na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO,
  3. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/ zleceniobiorcy PRO-MILL S.C. Adam Tymoszewski, Michał Konicki . Dane mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/ kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług na Pani/ Pana rzecz oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego;
  6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeżeli uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług na Pani/ Pana rzecz;
  9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
  10. Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.